Centar NAVAK

  • ŠKOLA BEZBEDNE VOŽNJE
  • SPECIJALIZOVANA PISTA ZA TRENINGE I TAKMIČENJA
  • TESTOVI, MERENJA I ISPITIVANJA VOZILA
  • CENTAR ZA PREZENTACIJE I SEMINARE
  • EDUKACIJA I ZABAVA NA JEDNOM MESTU
 Biti prvi u bilo kom poslu nije lako, a u našem slučaju je bilo još teže jer smo postavljali temelje jedne potpuno nove profesije u Srbiji
NAVAK – Nacionalna vozačka akademija je prva škola bezbedne vožnje u Srbiji koja omogućava vozačima da steknu neprocenjivo iskustvo u bezbednim i kontrolisanim uslovima.
Sam centar je prvi namenski izgrađen objekat za napredne treninge vozača, ali i za testove, ispitivanja i takmičenja i najveći je u regionu.
Kompleks ispitno-edukativnog centra NAVAK je impozantan po svojoj površini, ali je posebno zanimljiv po vrsti i rasporedu poligona.
Najveći deo zauzima asfaltna pista duga tri kilometra čiji je glavni pravac dugačak 1.200 m i širok 15 do 40 m na kojem se izvode sve vrste testova i vežbi, bilo i kao takav je jedan od najdužih u Evropi koji je otvoren za javnost, a tu su i brojne krivine kojima se vozi brzinama od 60 do 120 km/h.
Uz pistu nalazi se i terenski poligon sa 10 prepreka i stazama dužine dva kilometra, kao i hale i učionice ukupne površine od skoro 2.000 kvadrata.
Specifičnost koncepta, koji izdvaja NAVAK od sličnih centara u okruženju, jeste insistiranje na realnosti, na treningu realnim brzinama kojima se svakodnevno vozi. Umesto da nešto vežbate u simuliranim uslovima pri 30 ili 50 km/h, imaćete priliku da doživite pravu kritičnu situaciju i pri više od 120 km/h.
Domaći stručnjaci su osmislili kompletnu koncepciju, programe treninga, ali i izgled centra kao i same staze, a zemljište na kome se nalazi centar NAVAK u Subotištu, je trenutno jedino u Srbiji koje je prema urbanističkim i generalnim planovima namenski određeno isključivo za centar bezbedne vožnje.